Boekhoudkundig/administratief bediende (Part-Time)